Algemene informatie

De lancering van de tweede, uitgebreide website van het Collegium Cardiologicum vond plaats op 12 februari 2006. Hiermee is de oorspronkelijke website met inhoud komen te vervallen. Op de geldigheid daarvan kan dan ook geen beroep meer worden gedaan.

Sinds 30 maart 2006 is de officiële onderzoekerslijst te downloaden via de website. Alle daarop vermelde collega's hebben zowel het theoretisch als ook het praktische deel van het examen met goed gevolg afgelegd en zijn volwaardig lid van het CC.

Sinds 30 maart 2006 is een formulier te downloaden waarmee examenkandidaten de 20 gecontroleerde hartonderzoeken kunnen documenteren ten behoeve van hun examen applicatie.

In november 2006, op 7 februari 2007 en nogmaals op 4 januari 2008 werd de onderzoekerslijst geactualiseerd.

Publicatie van de Toelichting bij cardiologisch controle onderzoek van Dobermannen vond plaats op 7 februari 2007.

Op 5 november 2007 werd de website uitgebreid met een duidelijke uitleg over de weg naar lidmaatschap van het Collegium Cardiologicum.

Het Collegium Cardiologicum houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen ter zake van haar activiteiten en deze website. Wij ontvangen deze graag per e-mail. Wilt u er rekening mee houden dat het voor kan komen dat een e-mail bericht per abuis wordt aangemerkt als spam.