Toelatings- en Examencommissie Collegium Cardiologicum e.V. 


De Toelatings- en Examencommissie van het CC is, met inachtneming van de statuten van het CC en Toelatings- en Examenverordening van het CC, als volgt samengesteld:

• PD Dr. Matthias Schneider (voorzitter), Giessen
• Prof.Dr. Cordula Poulsen-Nautrup, München
• PD Dr. Marianne Skrozki, Berlin
• Dr. Ralf Tobias, Hannover
• Dr. Andrea Vollmar, Wissen

Alle leden van de Toelatings- en Examencommissie hebben ook zelf het theoretisch en praktisch examen van het Collegium Cardiologicum met goed gevolg afgelegd.