Informatie over het lidmaatschap van Collegium Cardiologicum

In het Toelatings- en examenreglement (downloads) is geregeld hoe men als dierenarts lid kan worden van het CC. Elke kandidaat moet een theoretisch en praktisch examen afleggen en dit succesvol afsluiten. Daarna kan men het lidmaatschap formeel bij het bestuur aanvragen. Deze gelijkwaardige behandeling geldt voor alle kandidaten, onafhankelijk van vooropleiding, titel of diploma's.

Het CC legt het zwaartepunt op het vermogen om een echocardiografisch onderzoek praktisch uit te voeren en is de enige vereniging die dit ook examineert. Behalve in Duitsland zullen wellicht ook in Nederland cursussen door CC leden worden aangeboden. Houdt u deze website in de gaten voor aankondigingen.

Hoe word ik lid van het CC?
  1. Stuur een schriftelijke aanmelding voor de opleidingsprocedure aan het CC.
  2. Vervolgens sturen wij u de gegevens.
  3. U levert de vereiste documenten in (bewijzen van de vereiste onderzoeken en nascholingsuren) en meld u schriftelijk aan voor de module en het examen.
  4. U krijgt de datum voor het examen.
  5. Zodra u het examen hebt gehaald, wordt u als lid en onderzoeker geïntroduceerd.
De kosten vindt u in de contributieverordening van het CC. Deze krijgt u na schriftelijke aanmelding voor de opleidingsprocedures aan het CC toegestuurd.

Sinds 1 april 2006 bieden de onderzoekers van het CC nieuwe kandidaten aan, om de vereiste 20 gecontroleerde onderzoeken die voor toelating tot het examen zijn vereist uit te voeren. Deze onderzoeken kunnen bij collega's worden gedaan die op de hier openbaar gemaakte onderzoekerslijst staan.

Hierdoor krijgen instructeurs de mogelijkheid om kandidaten op te leiden en bovendien kunnen ze de kandidaat informeren wat ze praktisch moeten kunnen en kunnen ze inschatten hoe hun stand van kennis is. Het gaat hierbij niet om examens maar om een collegiale uitwisseling als deel van module I en II. De Module-opleiding van het CC e.V. werd op de ledenvergadering van het CC e.V. op 17 juli 2005 in Giessen vereenvoudigd (toelatings- en examenreglement onder Downloads).