Ontstaansgeschiedenisvan het Collegium Cardiologicum

1997 - 1998 Aanvang boxerstudie met eerste onderzoeken in het kader van de fokkerij
23 januari 1999 Vaststelling van de lijst van onderzoekers voor hartscreening bij wolfshonden (Giessen)
21 augustus 1999 Oprichting werkgroep Cardiologie en voornemen te komen tot de oprichting van een vereniging (Hannover)
19 februari 2000 Overleg werkgroep Cardiologie en besluit tot oprichting CC (Giessen)
1 september 2000 Aankondiging oprichting CC aan de leden van de werkgroep Cardiologie, rechtsvorm: vereniging
november 2001 Opdracht tot oprichting van een nieuwe organisatie (Berlijn)
9 december 2001 Eerste theoretische examen (Leipzig)
20 september 2002 Officiële oprichting van het het GVK als onderdeel van het DVG (München)


Voorbereidingen

2003


De officiële oprichting van het Collegium Cardiologicum vond plaats op 28 mei 2003 in Dortmund ten tijde van de Wereldtentoonstelling voor honden. Hierbij waren acht oprichters betrokken, waarvan vier als klinisch cardiologen werkzame dierenartsen en vier vertegenwoordigers van andere diergeneeskundige organisaties:
  • Dr. Brahm (DOK, voorzitter)
  • Dr. Deinert
  • Dr. Eichelberg (VDH,voorzitter van het kynologisch overleg GKF)
  • Dr. Janthur
  • Dr. Kresken
  • Dr. Wendt
  • Dr. Vick (DVG, toenmalig vakgroepleider)
De eerste bestuursvergadering vond plaats op 12 september 2003 in Ravensburg tijdens de DVG Tagung.

2004

januari 2004 Tweede bestuursvergadering (Timmendorf)
26 februari 2004 Examen Toelatings- en examencommissie tijdens BPT Tagung (Bielefeld)
31 juli 2004 Ledenvergadering (Wetzlar)
5 november 2004 Eerste Theoretisch examen (Nürnberg)
5 november 2004 Nascholingsactiviteit CC met als thema 'Screening in het kader van de fokkerij' (80 deelnemers)
6 november 2004 Lezing dr Tobias en dr Kresken tijdens Vergadering van fokvertegenwoordigers VDH (Dortmund)


2005

8 januari 2005 Derde bestuursvergadering (Timmendorf)
6 februari 2005 Vergadering CC bestuur met diverse organisaties w.o. het VDH inzake de [vertaling???] (Dortmund)
2 maart 2005 Vierde bestuursvergadering (online)
13 april 2005 Tweede Theoretische examen (Baden-Baden)
4 juni 2005 Bijscholingscursus CC inzake HCM bij de kat, screening op erfelijke afwijkingen in het kader van de fok (DGK Tagung - Bremen)
16 juli 2005 Eerste praktische examen (Giessen)
16 juli 2005 Vijfde bestuursvergadering (Giessen)
17 juli 2005 Ledenvergadering (Giessen)


Zie voor een overzicht van activiteiten sindsdien onder de button 'Activiteitenoverzicht'.